Agenda

Bekijk de laatste nieuwsbrief onder “Nieuwsbrieven”

Datum

Evenement

Locatie

 17 november  klankbordgroep Coffeeshop  graag input voor 16 november a.s.
7 januari 2017  Kerstbomeninzameling en nieuwjaarsreceptie  J.c. Beetslaan 134 (portugees centrum)